مسابقه فرهنگی قلم

سلام مسابقه عکاسی با موضوعات: – رمضان – اقتصاد مقاومتی – خانواده – موضوع آزاد و مسابقه حکمت مطهر از کتاب تعلیم و تربیت شهید مرتضی مطهری